602 771 468

Co je HRV a APG?

maxpulsePomocí certifikovaného přístroje Max Pulse lze změřit  srdeční frekvence (HRV) a zhodnocení stavu autonomního nervového systému (ANS) pacienta, včetně zhodnocení průchodnosti a stavu jeho cév (APG). Tato diagnostika byla vyvinuta a určena pro rychlé a přesné zhodnocení zdravotního stavu kosmonautů.


Analýza variability srdeční frekvence (HRV)

Analýza je určena ke sledování odchylek v intervalech mezi jednotlivými stahy srdce. Naměřené hodnoty těchto odchylek ukazují, jak je vnitřní prostředí  a funkce organizmu řízeno autonomním nervovým systémem. Díky tomu lze predikovat funkční změny v organizmu o mnoho let dříve, než se projeví nemoc.

 


Akcelerovaná fotopletysmografie (APG)

Pletysmografická metoda je založena na principu průchodu světelných paprsků tkání vyšetřované oblasti. Zaznamenané informace jsou následně přístrojem zpracovány a zviditelněny jako pletysmografická křivka, na které je zobrazen záznam vyšetření v podobě pulsových vln. Analýza pulsové vlny je využívána jako metoda umožňující zhodnocení stavu cév, kardiovaskulárních i dalších onemocnění a jejich vývoje.

Klinické využití

  • Včasná předpověď kardiovaskulárních onemocnění - dříve než se objeví potíže. sinusoida(Čtyři hlavní predisponující faktory arteriosklerózy: obezita, hypertenze, hyperlipidémie, diabetes)
  • Posouzení periferního oběhu
  • Zjištění abnormality kardiovaskulárního systému (např. infarkt myokardu)
  • Zhodnocení stavu arterosklerózy
  • Praktické využití pro stanovení indikátoru zdraví