602 771 468

Biorezonance - celostní přístup

Terapie BICOM má základ v tradiční čínské medicíně, založené na zkušenostech vycházejících z celostního pohledu, kde celek není jen prostým součtem jednotlivých prvků.
Člověk není tvořen jen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy. Celostní medicína přistupuje k zdravotnímu problému holistickým způsobem, a to tak, že hledá příčiny, které mohou problém způsobovat. Příčiny mohou být různé, počínaje znečištěním organismu produkty životního stylu, přítomnosti patogenů ale také problémy v psychickém stavu.

 

Jak biorezonance funguje?

Biorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Je to speciální diagnostický a terapeutický postup, nový směr v celostní medicíně, jehož teoretické základy spočívají v nejnovějších poznatcích biofyziky, jejichž základem je kvantová fyzika. Podle poznatků kvantové fyziky patří ke každé částici hmoty také elektromagnetické pole, tedy ke každé buňce, ke každému orgánu a také každému patogenu. Každá substance má tedy podle své vlastnosti určitou typickou frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje také jako frekvenční vzorek.

i2a