777 028 283

Ing. Květoslava Nováková odchází do penze, uzavírá biorezonanční ordinaci a předává své klienty kolegyni Ing. Vlastě Fajtlové, které důvěřuje a oceňuje její znalosti s biorezonancí, jako svoje vlastní. Její webové stránky jsou www.bicomytherapy.cz

Určení přístroje

prisMaxPulseMax Pulse je diagnostický - počítačově ovládaný - přístroj, který umožňuje neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence, zhodnocení průchodnosti cév  a rovněž kvantitativně hodnotí vegetativní nervový systém.

 

Vyšetření přístrojem

Samotné vyšetření přístrojem trvá 3 minuty a provádí se v sedě, bez předchozí fyzicky či psychicky namáhavé činnosti. Informace přístroj získává přes PPG senzor a zpracovává do výsledného lístku, popsaného níže.


vysetrenimaxpulse

Ukázka výsledku vyšetření


  1. HRV tachogram (EKG)
  2. Tepová frekvence
  3. Spektrální analýza variability srdeční frekvence
  4. Vyváženost autonomního nervového systému
  5. Výkonová spektrální hustota
  6. Úroveň stresového zatížení
  7. Stresové skóre
  8. Celkový stav cév
  9. Indexy vypočítané z APG křivky
  10. Krevní cirkulace a stav cév