777 028 283

Ing. Květoslava Nováková odchází do penze, uzavírá biorezonanční ordinaci a předává své klienty kolegyni Ing. Vlastě Fajtlové, které důvěřuje a oceňuje její znalosti s biorezonancí, jako svoje vlastní. Její webové stránky jsou www.bicomytherapy.cz

Proč jsme nemocní?

leky Na člověka v dnešní době působí velké množství toxinů, jako jsou různé přísady v potravinách, pitné vodě, jedy ze životního prostředí a léků, které bereme.

Nahromaděním zátěží se stane, že tělo člověka už nezvládne jejich eliminaci a to se projeví různými způsoby, od nejasných poruch imunity až po duševní nerovnováhu.
Biofyzikální rovina, snímáním frekvenčního vzorku, umožňuje diagnostikovat tyto zátěže a určit,kde se v těle vyskytují, což není na biochemické (laboratorní) úrovni často možné.


Tělo člověka má úžasný regulační systém, který se za normálních podmínek bez problému se zátěžemi vyrovná. Pokud ovšem hladina zátěží překročí kritickou hranici, regulační systém se zablokuje a to je počátek onemocnění, které zatím nemá své symptomy. Jakmile projevy nastanou, je to většinou už pokročilá fáze onemocnění. Biorezonanční metoda se soustřeďuje na řešení příčin a odstranění těch zátěží, které způsobily zablokování tělu vlastního samoregulačního systému a znovu nastartování bioenergetické podpory regulačního systému organismu.